اسباب کشی

وسعم رسید و برای خودم خانه‌ی جدید خریدم.

از حالا به بعد اینجا می‌نویسم:

http://www.talkandtea.net