صد و بیست و نه

بدست فهیم

امروز ناسا خبر داده که یک منظومه‌ی شمسی را پیدا کرده‌اند که امکان حیات و سکونت در آن وجود دارد. مثل زمین خودمان. من همیشه معتقدم که خدا گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری.  حالا که ترامپ درِ آمریکا را تخته کرده و قرار است پرت‌مان کند بیرون، خدا در رحمت دیگری را فرای زمین باز کرده و گفته بفرمائید. جنگ از حد ترامپ و قاضی عالی فدرال فرا رفته و شده جنگ بین ترامپ و خدا.  گور بابای آمریکا، من که دارم آماده می‌شوم برای مهاجرت به درِ جدید رحمت.