بیست و دو

بدست فهیم

کاربردی‌ترین و صادقانه‌ترین جملات مربوط هستند به آدم‌هایی که خودکشی می‌کنند. آن‌هم جمله‌ی آخرشان که روی کاغذ می‌نویسند و خودخواسته کنار آن می‌میرند. مثل رومن گاری که نوشت: «خیلی خوش گذشت. ممنون و خداحافظ». طعنه‌ای صادقانه.
امروز هم یک نمونه‌ی داغ دیگرش را شنیدم: «فقط یک‌بار فرصت برای زندگی کردن وجود دارد. چه می‌شود اگر آدم آن‌طوری که دلش می‌خواست، نشد؟» و بنگ! خلاص.
خیلی صادقانه است.